Algemene voorwaarden

Actievoorwaarden actie Rob Peetoom loves Redken
#robpeetoom #redken

 Algemene voorwaarden
1. De Rob Peetoom x REDKEN Giveaway Actie (hierna: de Actie) wordt aangeboden door: Rob Peetoom Management kantoorhoudende aan de Nobelstraat 19,  2011 TX, HAARLEM  (hierna: Rob Peetoom).
2. Rob Peetoom behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op http://blog.robpeetoom.nl/nl/algemene-voorwaarden/
3. De actie is niet te combineren met andere acties.

Deelname
4. Aan de Actie kan door iedereen worden deelgenomen (hierna: de Deelnemer) die een knip en/of kleurbehandeling boekt tijdens de aangegeven actieperiode en zolang de voorraad van het actie-artikel strekt.
5. De deelnemer moet bij binnenkomst aan de receptie van de Rob Peetoom salon aangeven dat het de Rob Peetoom loves REDKEN Giveaway actie betreft.

Actie beschrijving
6. De Actie is van toepassing bij elke knip en/of kleurbehandeling (zie punt 4) die gedaan worden in de salons van Rob Peetoom.
7. Om gebruik te maken van de actie moet de Rob Peetoom loves Redken voucher geclaimed worden. Deze voucher kun je claimen via deze url: www.robpeetoom.nl/robpeetoomlovesredken
8. De voucher moet meegenomen worden naar de afspraak. De voucher mag ook zichtbaar zijn op een telefoon.
9. De blowdry / chemistry shot dienen op hetzelfde tijdstip plaats te vinden als je afspraak, het is dus niet mogelijk de actie op een later tijdstip in te wisselen.
10. Elke Deelnemer mag per behandeling maximaal één keer deelnemen. Zie hiervoor ook punt 12.
11. De Actieperiode loopt van 5 november 2015 tot en met 29 februari 2016. De duur van de actie is altijd zolang de voorraad van het actie-artikel strekt.
12. De knip en/of kleurbehandeling kan online geboekt worden of telefonisch
13. Bij een online boeking wordt de actie in de salon verrekend.
14. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten.

 Gift / Prijs
15. Bij een knip en/of kleurbehandeling krijg je een REDKEN Chemistry shot (treatment) of een Blow dry cadeau.
16. Deze behandelingen zijn niet inwisselbaar voor andere. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.
17. Voor iedere salon geldt: Op=Op
18. Deze Actie is uitsluitend geldig binnen Nederland.
19. Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover deze op onderhavige Actie van toepassing is, handelt Rob Peetoom in het bijzonder in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
20. Rob Peetoom is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
21. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Rob Peetoom.
22. In het geval u een opmerking, vraag of klacht heeft over deze Actie dan kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Rob Peetoom op het nummer: 31 (0) 23 531 7309 of mailen naar: marketing@robpeetoom.nl
23. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande
Actievoorwaarden.
24. Deze actievoorwaarden zijn te vinden op: http://blog.robpeetoom.nl/nl/algemene-voorwaarden/
 
november 2015, Rob Peetoom Management
 
-
Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Rob Peetoom Management BV worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.
 
Contactinformatie:
 
Vestigingsadres:
Nobelstraat 19
2011 TX Haarlem
 
 

Contactinformatie:
 
Vestigingsadres:
Nobelstraat 19
2011 TX Haarlem